Ghid Montaj Tigla Metalica Bilka

GHID MONTAJ
SISTEM PLUVIAL
REGULI DE MANIPULARE, TRANSPORT, RECEPȚIE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR
ź Transportul și manipularea
Se recomandă ca transportul să se realizeze cu autovehicule prevăzute cu prelată. Paleții nu trebuie să depășească suprafața de
încărcare și trebuie să fie bine fixați cu elemente corespunzătoare. De asemenea, mijloacele folosite pentru fixare nu trebuie să
deterioreze produsele.
ź Recepția produselor
La momentul livrării se recomandă confruntarea avizului de expediere cu produsele primite pentru identificarea eventualelor
defecte ale produselor, dar și eventualele produse lipsă din comanda plasată de către client.
ź Depozitarea produselor
Se recomandă ca elementele sistemului pentru acoperiș să fie depozitate în spații închise, uscate și bine ventilate, unde nu se
înregistrează fluctuații mari de temperatură. Pe termen scurt, depozitarea se poate face și în locuri deschise, dar paleții pe care se
afla produsele, trebuie să fie așezați pe suporți, la o distanță potrivită de pământ, pentru a permite scurgerea și aerisirea.
Depozitarea produselor pe o perioadă mai mare de 45 de zile în spațiu deschis, respectiv 180 de zile în spațiu închis, este
considerată drept o încălcare a condițiilor de garanție și nu se va lua în calcul niciun fel de reclamație în aceste cazuri.
PRINCIPII GENERALE DE MONTAJ
ź Montajul acoperișului / sistemului pluvial implică lucrul la înălțime și riscuri de accidentare, drept pentru care este important
ca montatorii să poarte echipament de protecție – corzi fixe, căști, mănuși. Pe lângă acestea sunt necesare unelte de
tinichigerie, cu ajutorul cărora să se poată tăia panourile de țiglă / accesoriile / elementele sistemului pluvial (foarfecă de tăieri
drepte, cutter, fir cretat, șnur pentru alinierea jgheaburilor, trasator pentru tinichigerie, ciocan pană, prismă fălțuită, clește de
falț, patent, mașină de înșurubat și capetele necesare acesteia).
ź Este interzisă tăierea produselor cu disc abraziv sau cu alte instrumente de tăiere care produc încălzirea locală excesivă a
pieselor prelucrate (nerespectarea acestei mențiuni este considerată o încălcare a condițiilor de garanție).
ź Pe învelitoare se poate călca cu o încălțăminte cu talpă moale și doar pe zona pe care au fost așezate șipcile (talpa trebuie
controlată mereu pentru a se verifica dacă pe ea nu s-a fixat pilitură metalică).
ź Pe parcursul montajului este necesar să se înlăture pilitura metalică de pe suprafața produselor, cu ajutorul unei perii moi.
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
PASUL 1 – ALEGEREA DIMENSIUNII SISTEMULUI PLUVIAL
www.bilka.ro
Componentele sistemului pluvial BILKA sunt disponibile în două tipodimensiuni:
ź 125 si 150 mm: pentru jgheaburi și elementele aferente acestora, unde dimensiunile reprezintă diametrul elementelor;
ź 90 si 100 mm: pentru burlane și elemente aferente acestora, unde dimensiunile reprezintă diametrul elementelor.
Dacă se aleg jgheaburile cu dimensiune 125, este obligatorie alegerea burlanelor corespondente (de 90 mm).
Dacă se aleg jgheaburile cu dimensiune 150, este obligatorie alegerea burlanelor corespondente (de 100 mm).
} Elementele de 125 mm NU sunt compatibile cu cele de 100 mm și nici cele de 150 mm cu elementele de 90 mm.
} Întotdeauna se vor utiliza combinațiile 125/90 și 150/100.
Dimensiunea sistemului pluvial se alege în funcție de:
ź Cantitatea de precipitații estimată că se va scurge în fiecare jgheab;
ź Cantitatea de precipitații estimată a fi colectată de jgheab și dirijată de către un burlan.
Dimensiunea (diametrul) jgheaburilor și burlanelor se alege în corelație cu suprafața acoperișului sau cu volumul de apă care
trebuie colectat și evacuat.
ź Pentru suprafețe de până la 70 metri pătrați se alege sistemul 125/90.
ź Pentru suprafețele care depășesc 100 metri pătrați se alege sistemul 150/100.
Dimensiunile de mai sus sunt recomandate ca standarde generale pentru colectarea eficientă a apelor pluviale.
01
1 Jgheab
Secţiune
Lungime
150 mm
125 mm
2000 mm
4000 mm
2 Burlan
Secţiune
Lungime
100 mm
90 mm
3000 mm
4000 mm
3 Colțar
Interior / Exterior
Secţiune
Unghi
150 mm
125 mm
90O
4 Prelungitor
Secţiune
Lungime
100 mm
90 mm
1000 mm
5 Cârlig
Secţiune
Lungime
150 mm
125 mm
210 mm
160 mm
Racord
Jgheab – Burlan
150 / 100 mm
125 / 90 mm
Secţiune
6
Secţiune
150 mm
125 mm
7 Capac Jgheab
Secţiune
150 mm
125 mm
8 Element
Îmbinare Jgheab
10 Bridă Jgheab
Secţiune
Lungime
150 mm
125 mm
210 mm
Secţiune
100 mm
90 mm
11 Cot 60O
Secţiune
100 mm
90 mm
12 Ramificaţie
Burlan
Secţiune
100 mm
90 mm
13 Colier Burlan
Secţiune
100 mm
90 mm
14 Pâlnie
Secţiune
150 mm
125 mm
9 Cârlig Combi
Secţiune
100 mm
90 mm
15 Cot Evacuare
www.bilka.ro
PASUL 2 – IDENTIFICAREA COLOANELOR DE SCURGERE A APELOR
Necesarul de jgheaburi și burlane, se realizează în funcție de arhitectura fiecărei case, dar și de arhitectura acoperișului.
Jgheabul va fi egal cu lungimea streașinii.
} Se recomandă ca la fiecare 8 metri liniari de jgheab să se realizeze minim o coborâre de burlan.
Este important ca înainte de montaj să se realizeze schița sistemului pluvial pentru identificarea coloanelor de scurgere și a
elementelor de îmbinare. În funcție de coborâri se va da panta jgheabului și se vor monta cârligele. Burlanele sunt montate în
mod frecvent la colțurile casei, dacă nu se impune altfel, asta pentru a nu impacta negativ designul construcției.
02
FIG. 02
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
colţar
exterior
colţar
interior
jgheab
element îmbinare
burlan
element îmbinare
burlan
FIG. 01
capac
jgheab
capac jgheab
capac jgheab
PASUL 3 – TRASARE CÂRLIGE
www.bilka.ro 03
1 ALEGEREA CÂRLIGELOR
Cârligele 210 mm (cu coadă lungă) se montează sub învelitoare, pe fiecare căprior, se îndoaie pentru a obține o pantă adecvată a
jgheabului (2-5 mm / ml). Cârligele combi se montează direct pe scândură sau grinda frontală, păstrând o pantă adecvată a
jgheabului (2-5 mm / ml).
Mai jos exemplificăm montajul cârligelor 210 mm:
2 TRASAREA CÂRLIGELOR
ź se face tinând cont de punctele de scurgere din jgheab care directionează apa către burlan, și de înclinația recomandată a
jgheaburilor – intre 2-5 mm / ml.
ź necesarul de cârlige se realizează tinând cont că acestea se montează pe fiecare caprior (distanța recomandată dintre
cârlige 600-900 mm)
Trasarea se realizează astfel:
ź se aliniază cârligele necesare (FIG. 03)
ź se numerotează fiecare cârlig în ordinea în care se va monta pe acoperiș (FIG. 04)
ź trasarea se face ținând cont de cota minimă de îndoire a cârligelor – 40 mm (aceasta este lungimea dispozitivului cu care
se vor îndoi cârligele (FIG. 05)), se trasează o linie perpendiculară pe toate cârligele aliniate (FIG. 06).
FIG. 03 FIG. 04
FIG. 05 FIG. 06
1 2 3 4 5 6
cota minimă
de îndoire
40 mm
04 www.bilka.ro
FIG. 01
PASUL 3 – TRASARE CÂRLIGE
ź Se marchează locul de amplasare a burlanului (FIG. 07)
(în cazul de față, burlanele se vor monta lângă primul și ultimul cârlig).
} Înclinația recomandată a jgheaburilor – între 2-5 mm / ml.
ź Se trasează punctele cele mai înalte și cele mai joase – panta jgheabului (FIG. 08).
FIG. 07 FIG. 08
loc amplasare
burlan
punctul
cel mai jos
(amplasare burlan)
punctul
cel mai înalt
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
PASUL 4 – ÎNDOIRE ȘI MONTAJ CÂRLIGE
www.bilka.ro 05
FIG. 09 FIG. 10
ÎNDOIREA CÂRLIGELOR
Îndoirea cârligelor trasate la Pasul 3, se realizează cu un clește special de îndoit cârlige (FIG. 09).
Cârligul se poziționează în clește ținând cont de linia de înclinație trasată anterior (FIG. 10, 11).
} Gradul de îndoire al cârligului se stabilește în funcție de acoperiș, astfel încât la montaj cârligul să fie perfect orizontal.
(FIG. 12, 13, 14)
FIG. 11 FIG. 12
FIG. 13 FIG. 14
perfect orizontal perfect orizontal
PASUL 4 – ÎNDOIRE ȘI MONTAJ CÂRLIGE
FIG. 15 FIG. 16
FIG. 17 FIG. 18
06 www.bilka.ro
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
MONTAJ CÂRLIGE
ź Înainte de fixare, cârligul se poziționează ținând cont de linia de înclinație trasată (FIG. 17, 18).
ź Se montează pe fiecare căprior – distanța dintre cârlige 600-900 mm (FIG. 17, 18).
ź Fixarea cârligelor se face cu holtșuruburi sau cuie, în fiecare perforație cu care cârligul este prevăzut din fabrică (FIG. 15).
ź În cazul utilizării colțarelor se amplasează câte un cârlig de fiecare parte a colțarului (FIG. 16).
D D D D D
D
direcție montaj cârlige
direcție montaj cârlige
D
D (distanța dintre cârlige) = 600- 900 mm
D D D
D (distanța dintre cârlige) = 600- 900 mm
PASUL 5 – MONTAJ COLȚAR ȘI DIMENSIONARE JGHEAB
FIG. 19 FIG. 20
FIG. 21
www.bilka.ro 07
1 Montajul colțarelor se realizează înainte de a monta jgheabul. Se poziționează partea dinspre streașină a colțarului în
pintenul de pe cârlig și apoi se apasă marginea exterioară în închizătoare (FIG. 19, 20).
2 Se măsoară dimensiunea necesară pentru jgheab (FIG. 21). Jgheaburile și colțarele se amplasează păstrând o distanță de 1-2
mm între acestea pentru a compensa dilatarea și contracția jgheabului datorită variațiilor de tempertură (FIG. 22).
3 Se trasează jgheabul (FIG. 23) și se taie cu un bomfaier (FIG. 24) – nu cu disc abraziv / flex.
FIG. 23 FIG. 24
FIG. 22
1 – 2
mm
1000 mm
5000 mm
4000 mm 1000 mm
PASUL 6 – DECUPAJ JGHEAB – RACORD
FIG. 25 FIG. 26
FIG. 28 FIG. 29
FIG. 27
08 www.bilka.ro
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
Așezați jgheabul pe cârligele de susținere, fără a-l fixa.
Se trasează pe jgheab, locul de amplasare al racordului (FIG. 25) și apoi, ținând cont de dimensiunea burlanului
(90 mm sau 100 mm) se trasează jgheabul (FIG. 26).
} Acesta fiind locul de amplasare a punctelor de colectare.
Cu ajutorul unui bomfaier sau cu o foarfecă manuală, se
decupează după trasaj (FIG. 27, 28).
} ATENŢIE: nu folosiți un ferăstrău circular / flex în acest scop.
Marginile tăiate se îndoaie către exterior, astfel încât să se
permită evacuarea apei către colector (FIG. 29).
90
mm
90
mm
PASUL 7 – MONTAJ JGHEAB ȘI RACORD
www.bilka.ro 09
FIG. 30 FIG. 31
FIG. 32
FIG. 34 FIG. 35
FIG. 33
1 Jgheabul se montează introducând partea dinspre streașină a jgheabului în pintenul de pe cârlig și
apoi apăsând marginea exterioară în închizătoare. Apoi montați celelalte jgheaburi. (FIG. 30, 31)
2 Racordul se montează, introducând marginea îndoită a acestuia în canalul exterior al jgheabului. Se împinge racordul spre
interior pentru a cuprinde jgheabul și se fixează prin îndoirea tăblițelor de siguranță pe jgheab (FIG. 32, 33, 34, 35).
PASUL 8 – MONTAJ CAPAC JGHEAB
FIG. 36 FIG. 37
10 www.bilka.ro
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
Capacele se montează la capătul jgheaburilor folosind un ciocan de cauciuc, astfel jgheabul se fixeaza în canalul cu care capacul
este prevăzut din fabrică. (FIG. 36, 37, 38)
FIG. 38
PASUL 8 – MONTAJ ELEMENT DE ÎMBINARE
www.bilka.ro 11
FIG. 39 FIG. 40
FIG. 41
FIG. 43 FIG. 44
FIG. 42
Elementul de îmbinare se montează începând cu fixarea elementului în partea din spate a jgheaburilor, astfel încât garnitura să
se găsească la îmbinarea celor două jgheaburi sau a jgheabului cu colțarul (FIG. 39, 40).
Apoi se poziționează și se închide clema elementului pe partea frontală a jgheabului (FIG. 41).
Se asigură prin îndoirea tabliței de siguranță cu care elementul este prevăzut din fabrică (FIG. 42).
} Fixarea elementului de îmbinare, se face și cu holtșuruburi, în fiecare perforație cu care este prevăzut din fabrică.
(FIG. 43, 44)
PASUL 9 – MONTAJ COLIER BURLAN
FIG. 46
12 www.bilka.ro
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
După ce burlanele au fost poziționate în coliere, se vor introduce
penițele de siguranță în cele două ghidaje cu care fiecare colier
este prevăzut din fabrică.
} Cu ajutorul unui ciocan de cauciuc penițele se vor introduce
complet, oferind astfel rigiditate burlanelor.
(FIG. 46)
Colierul burlan, se fixează pe fațada clădirii cu holtșuruburi / dibluri, în funcție de finisajul fațadei.
Acesta se montează pe aceeați linie cu racordul (FIG. 45).
} în funcție de lungimea burlanului, se montează în aceeșii linie, două sau mai multe coliere.
} Distanta dintre două coliere, nu trebuie să depășească 3 metri.
În cazul în care este necesară îmbinarea a două burlane, un colier burlan se va monta la îmbinarea burlanelor.
FIG. 45
PASUL 10 – MONTAJ COT 60 GRADE / BURLAN / COT EVACUARE
FIG. 47 FIG. 48
www.bilka.ro 13
1 Cotul de 60 grade se montează în continuarea racordului, dacă streașina casei depășește nivelul peretelui (FIG. 47).
Dacă streașina casei nu depășește nivelul peretelui, burlanul se va îmbina direct cu racordul, fără a mai fi nevoie de cot.
2 Îmbinarea coturilor de 60 grade se realizează folosind prelungitoare intermediare.
Pentru a determina lungimea prelungitorului, asezați cel de-al doilea cot la 30 mm distanță de perete, fără a-l fixa
(aceasta fiind lungimea suporților colierului burlan) și măsurați distanța dintre cele două coturi (FIG. 48, 49).
30
mm
500 mm
FIG. 49
50
mm
50
mm
PASUL 10 – MONTAJ COT 60 GRADE / BURLAN / COT EVACUARE
FIG. 50 FIG. 51
600 mm
500 mm
3 Pentru dimensionarea prelungitorului care face legătura între cele două coturi, la lungimea măsurată în FIG. 49 (500 mm)
se adaugă 100 mm (50 mm + 50 mm reprezintă zonele de îmbinare de la cele două capete ale prelungitorului) (FIG. 50).
Cu ajutorul unui bomfaier se taie prelungitorul la dimensiunea calculată. Întotdeauna se măsoară din partea sertizată cu care
prelungitorul este prevăzut din fabrică.
} NU folosiți un ferăstrău circular / flex în acest scop
(FIG. 51)
14 www.bilka.ro
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
50
mm 50
mm
PASUL 10 – MONTAJ COT 60 GRADE / BURLAN / COT EVACUARE
FIG. 53
FIG. 54 FIG. 55
FIG. 52
Se îmbină cele două coturi cu prelungitorul, în direcția de scurgere a apei, și se prind pe racord (FIG. 52).
Odată ce coturile și prelungitorul au fost montate, urmează
dimensionarea burlanului, care se realizează astfel: a Pentru a determina lungimea burlanului, așezați cotul de
evacuare la 30 mm distanță de perete, fără a-l fixa
(aceasta fiind lungimea suporților colierului burlan) și măsurați
distanța dintre cotul de evacuare și cotul de 60 de grade montat
anterior (FIG. 53). Cotul de evacuare se montează la 200 mm de
sol.
ź La fel ca la dimensionarea prelungitorului, la burlan se
adaugă 100 mm la distanța măsurată dintre cotul de
evacuare și cotul de 60 de grade.
} 50 mm + 50 mm reprezintă zonele de îmbinare de la cele
două capete ale burlanului.
(FIG. 54)
b Cu ajutorul unui bomfaier se taie burlanul la dimensiunea
calculată. Întotdeauna se măsoară din partea sertizată cu
care burlanul este prevăzut din fabrică.
} NU folosiți un ferăstrău circular / flex în acest scop. c Se montează cotul de evacuare pe burlan, se îmbină și
burlanul cu cotul montat pe prelungitor și se fixează pe
perete prin închiderea colierului burlan.
ź Închiderea colierului se realizează prin introducerea
penițelor de siguranță în cele două ghidaje cu care
fiecare colier este prevăzut din fabrică.
} Cu ajutorul unui ciocan de cauciuc penițele se vor
introduce complet.
(FIG. 55)
30
mm
50
mm 50
mm
1400 mm
1400 mm
www.bilka.ro 15
50 mm
50 mm
MONTAJ BRIDĂ JGHEAB
FIG. 57 FIG. 58
FIG. 56
Bridă jgheab se montează lângă fiecare cârlig, peste bordura streașină (FIG. 56).
ź Fixarea în streașină se face cu șuruburi autoforante cu cap plat, în fiecare perforație cu care brida este prevăzută din fabrică
(FIG. 57).
ź Fixarea de jgheab, se face cu șuruburi autoforante cu garnitură (4,8×19) în perforațiile cu care bridele sunt prevăzute din
fabrică (FIG. 58).
16 www.bilka.ro
SISTEM PLUVIAL BILKA GHID MONTAJ
60 ANI
CONDIŢII GENERALE LA ACORDAREA GARANŢIEI
CONDIȚII GENERALE
LA ACORDAREA GARANȚIEI
PP 07/F2 rev.0
Produsele au fost afectate chimic într-un mediu coroziv sau datorită contactului prelungit cu alte materiale de exemplu:
beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea.
Produsele au suferit modificări mecanice sau de altă natură datorită transportului, manipulării sau depozitării defectuoase
(în cazul în care BILKA STEEL nu este responsabilă de acestea).
S-au efectuat operațiuni de tăiere a produselor BILKA STEEL prevopsite cu disc abraziv sau cu alte instrumente de
tăiere care produc încălzirea locală excesivă a pieselor prelucrate.
Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de – 10 grade C, în cazul îndoirii cu
ajutorul mașinii de îndoit.
Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de +5 grade, în cazul îndoirii manuale.
Pe perioada de depozitare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, solul, caldura, cu alte materiale
corozive sau contactul permanent sau prelungit cu apă.
Pe perioada de utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, sau cu alte materiale corozive.
Produsele BILKA STEEL nu au fost montate în maxim 45 de zile de la achiziționarea lor.
Garanția nu acoperă daunele provocate din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate și furnizate de BILKA STEEL,
respectiv din cauza montajului defectuos.
Garanția nu acoperă daunele produse în cazuri de forță majoră cum ar fi război, revoltă, dezastre naturale, incendii etc.
Beneficiarul pierde drepturile de garanție dacă, odată cu notificarea despre existența unui defect al produselor
BILKA STEEL, nu este prezentată factura originală de achiziționare a produselor.
Drepturile oferite prin prezenta garanție comercială, nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului.
pag 2/2
Garanția se referă la produsele livrate de BILKA STEEL pe teritoriul României. BILKA STEEL nu
acordă garanție pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau omisiunile
de mai jos:
60
DISTRIBUITOR:
BENEFICIAR:
Nume ……..SC DEDEMAN SRL / Str. Alexei Tolstoi, nr. 8, Bacău………………………………………….
Magazin …………………………………………………………………………………………………………………………..
Data …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nume ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresă ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresă livrare …………………………………………………………………………………………………………………
CUI/CNP………………………………………………………………………………………………………………………….
Factură ………………………………………………………………………………………………………………………….
60 ANI
Această perioadă este garantată şi de combinatele producătoare de tablă din oţel zincat acoperit
cu vopsea poliesterică.
Daunele reclamate trebuie constatate de reprezentanţii BILKA STEEL care vor stabili
după caz modalităţile şi termenele de remediere sau înlocuire a materialelor afectate,
în maxim 15 zile, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 449/2003. În acest sens,
cumpărătorul este obligat să permită reprezentanților BILKA STEEL accesul la produsele în
discuție, în scopul verificărilor și eventualelor reparații.
Reclamaţia privind eventualele defecte trebuie însoţită de:
– Prezentul Certificat de garanţie
– Factura de achiziție a produselor
CERTIFICAT DE GARANȚIE
PP 07/F2 rev.0
pag 1/2
BLK 00001
30
15
la produsele din tablă de oțel
cu grosime 0,4 mm
la sistemul de colectare
a apelor pluviale
la produsele din tablă de oțel
acoperite cu finisaj GrandeMat
la produsele din tablă de oțel
acoperite cu finisaj mat
la produsele din tablă de oțel
acoperite cu finisaj lucios
Garanţia se referă la produsele livrate de BILKA STEEL pe teritoriul României.
BILKA STEEL nu acordă garanţie pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau omisiunile de mai jos:
ź Produsele au fost afectate chimic într-un mediu coroziv sau din cauza contactului prelungit cu alte materiale, de exemplu:
beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea.
ź Produsele au suferit modificări mecanice sau de altă natură din cauza transportului, manipulării sau depozitării defectuoase
(în cazul în care BILKA STEEL nu este responsabilă de acestea).
ź S-au efectuat operaţiuni de tăiere a produselor BILKA STEEL prevopsite cu disc abraziv sau cu alte instrumente de tăiere care
produc încălzirea locală excesivă a pieselor prelucrate.
ź Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de -10O C, în cazul îndoirii cu ajutorul maşinii.
ź Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de +5O C, în cazul îndoirii manuale.
ź Pe perioada de depozitare și instalare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, solul, cu alte materiale corozive
sau contactul permanent sau prelungit cu apa.
ź Pe perioada de utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, sau cu alte materiale corozive.
ź Produsele BILKA STEEL au fost depozitate mai mult de 45 de zile în spaţiu deschis.
ź Produsele BILKA STEEL au fost depozitate mai mult de 180 de zile în spaţiu închis.
ź Garanţia nu acoperă daunele produse din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate şi furnizate de BILKA STEEL, respectiv
din cauza montajului defectuos.
ź Garanția nu acoperă daunele produse în cazuri de forță majoră, cum ar fi război, revoltă, dezastre naturale, incendii etc.
ź Beneficiarul pierde drepturile de garanţie dacă, odată cu notificarea despre existenţa unui defect al produselor BILKA STEEL
nu este prezentată factura originală de achiziţionare a produselor.
www.bilka.ro

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,